ΑΡΧΙΚΗ

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ», ως Δικαιούχος της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνει με χαρά την έναρξη των εργασιών του Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ».

Το ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ ανοίγει τις πόρτες του απο Δευτέρα έως Παρασκευή,  ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ  9:00-14:00 και 17:30-20:30

ΤΡΙΤΗ 9:00-14:00 και 17:30-20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00-14:00 και 17:30-20:30

ΠΕΜΠΤΗ 9:00-14:00 και 17:30-20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-14:00 και 17:30-20:30

Κέντρο Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»
Διεύθυνση: 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, έναντι παιδότοπου Καραμέλα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251022917, 2251023758 | Email: kaloles@iliaktida-amea.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Font Resize