Θεματικό εργαστήριο: «Η Κ.ΑΛ.Ο στηρίζει την Κοινότητα I»

Το Καλοτρόπιο, Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου, προσκαλεί τους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του νησιού μας στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Η Κ.ΑΛ.Ο στηρίζει την Κοινότητα I», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7:30 μμ, στο προαύλιο των γραφείων του Καλοτροπίου.

 

Σκοπός του θεματικού εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος εξωστρέφειας των τοπικών εγχειρημάτων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Μέσω αυτής της ενέργειας, τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. και το Καλοτρόπιο θέλουν να περάσουν στην τοπική μας κοινωνία το μήνυμα ότι έχει δυνατότητες, αυτές είναι δίπλα της, αρκεί να τις ανακαλύψει και να τις αξιοποιήσει!

 

Το Καλοτρόπιο, Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου, υφίσταται στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5:           «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε  κοινωνικές  επιχειρήσεις  και  την  κοινωνική  και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 

*Η εκδήλωση είναι covid-free!

Κέντρο Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»
Διεύθυνση: 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, έναντι παιδότοπου Καραμέλα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251022917, 2251023758 | Email: kaloles@iliaktida-amea.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Font Resize