Παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του lockdown

Το Καλοτρόπιο, σεβόμενο τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης, θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατόπιν ραντεβού με διαδικτυακά μέσα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 6949743395, 2251022917, 2251023758 και στο email kaloles@iliaktida-amea.gr.

Θεματικό εργαστήριο: «Η Κ.ΑΛ.Ο στηρίζει την Κοινότητα I»

Το Καλοτρόπιο, Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου, προσκαλεί τους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του νησιού μας στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Η Κ.ΑΛ.Ο στηρίζει την Κοινότητα I», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7:30 μμ, στο προαύλιο των γραφείων του Καλοτροπίου.

 

Σκοπός του θεματικού εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος εξωστρέφειας των τοπικών εγχειρημάτων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Μέσω αυτής της ενέργειας, τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. και το Καλοτρόπιο θέλουν να περάσουν στην τοπική μας κοινωνία το μήνυμα ότι έχει δυνατότητες, αυτές είναι δίπλα της, αρκεί να τις ανακαλύψει και να τις αξιοποιήσει!

 

Το Καλοτρόπιο, Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου, υφίσταται στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5:           «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε  κοινωνικές  επιχειρήσεις  και  την  κοινωνική  και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 

*Η εκδήλωση είναι covid-free!

Επαναφορά ωραρίου λειτουργίας του Καλοτροπίου

Το Καλοτρόπιο επανέρχεται στο σταθερό ωράριο λειτουργίας του:
ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-13:00 & 17:30-21:30
 
ΤΡΙΤΗ 8:30-12:30 & 17:30-21:30
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00-13:00 & 17:30-21:30
 
ΠΕΜΠΤΗ 9:00-13:00 & 17:30-21:30
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-12:30 & 17:30-21:30
 
και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με ραντεβού, μέσω τηλεφώνου, email και τηλεδιασκέψεων.

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (kalo.gov.gr), διευκρινιστική εγκύκλιος για τις Kοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων αναφορικά με την απόκτηση και απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας και την μεταβολή της σύνθεσης των μελών τους. Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση των Φορέων (Κοιν.Σ.Επ και Συν. Εργαζομένων) να τροποποιούν το Καταστατικό τους απλώς και μόνο λόγω της αλλαγής μελών. Επισημαίνεται ότι δεν καταργείται η υποχρέωση των Φορέων (Κοιν.Σ.Επ, Συν.Εργαζομένων) να ενημερώνουν το Μητρώο για τις αλλαγές στην σύνθεση των μελών τους, αλλά εισάγεται μια πιο «ελαφριά» διαδικασία ενημέρωσης μέσω του kalo.yeka.gr , ώστε να μειωθεί το διοικητικό βάρος προς τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Διαβάστε τη διευκρινιστική εγκύκλιο για τις Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων αναφορικά με την απόκτηση και απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας και τη μεταβολή της σύνθεσης των μελών της:

EGYKLIOS-5-7-2019-1

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π Λέσβου, Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 21.05.2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 05.08.2019, ώρα: 15:00

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 & 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΕΤΑΛ Α.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Continue Reading

Ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σχετικά με την έκδοση του Πιστοποιητικού Μέλους 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4430/2016 και το άρθρο 16 παρ. 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ.61621/Δ5.2643/30-12-2016, τα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους 2019 υποβάλλονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο μέχρι τη λήξη της υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Κέντρο Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου «ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»
Διεύθυνση: 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, έναντι παιδότοπου Καραμέλα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251022917, 2251023758 | Email: kaloles@iliaktida-amea.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Font Resize